1956 in History Textbooks in Europe

Type: 
Seminar
Audience: 
Open to the Public
Friday, April 7, 2006 - 10:00am
Add to Calendar
Date: 
Friday, April 7, 2006 - 10:00am to Saturday, April 8, 2006 - 6:00pm

1956 az európai tankönyvekben

International Seminar / Nemzetközi Szeminárium


Organized by the Joseph Károlyi Foundation, the Department of History and Pasts Inc., Institute for Historical Studies at CEU, The Hungarian Association of History Teachers (TTE)
With the support of the Hanns Seidel Foundation Budapest,  the Institut français Budapest, the Fondation Robert Schuman, Paris,  CGRI Communauté française de Belgique

A Károlyi József Alapítvány, a Közép-Európai Egyetem Történelem Tanszéke és a Pasts Inc., Történettudományi Intézet CEU szervezésében
A Magyar Történelemtanárok Egylete (TTE) közreműködésével, a Hanns-Seidel Alapítvány, a budapesti Francia Intézet és a párizsi Robert Schuman Alapítvány, a CGRI Communauté française de Belgique támogatásával


Friday April 7th / Április 7. péntek

10:00 Megnyitó beszéd / Opening of the conference by Károlyi György

I
History teaching and scholarly research / Történelemtanítás és iskolai kutatás

Moderator: Dr Hannah Schissler
 

Sorin Antohi: “History didactics as a theoretical and civic challenge / Történelem oktatáselmélet mint elméleti és társadalmi kihívás”.

Gyarmati György: „Elmélkedések 1848-ról 1956-ban – Tavasz az őszben / The reflection of 1848 in 1956 – Spring in the Autumn".”

Thomas Schreiber: „ L’image des événements de 1956 dans la recherche historique française vue par un chercheur et  témoin / Az 56-os események képe a francia történelemkutatásban egy kutató és tanú szemszögéből”.

11:30-11:45: Coffee break and opening of the “1956 in the press” exhibition of contemporary foreign and Hungarian press clippings from the Ferenc Fejtő Archives
Kávészünet és „1956 a sajtóban”, a Fejtő Ferenc archívumból származó külföldi és magyar újságrészletek kiállításának megnyitója

II
Analysis of the representation of the historical events of 1956 / Az 1956-os történelmi események bemutatásának taglalása

Moderator:

Baracs Nóra: „Újraírás és/vagy korrekció 1956 megjelenítésében a magyar nyelvű középiskolai tankönyvekben / Re-writing and/or correction of the representation of 1956 in Hungarian language secondary school textbooks”

Szakolczay Attila :  „Problémák a mai Magyarországon 1956 vonatkozásában / Problems in today Hungary relating 1956”.

Maciej Górny : „Hungarian ‘56 and Prague Spring in Polish history textbooks after 1989 / A magyar 56 és a prágai tavasz lengyel történelem tankönyvekben 1989 után.”

Vita / Discussion

13:30 - 14:30  Lunch / Ebéd

II
(Continued / Folytatás)

Moderator: Thomas Schreiber

Razvan  Paraianu : “The moment when hopes vanish. Memory, trauma and desolation. / A pillanat, amikor a remények elvesznek. Emlékezés, megrázkódtatás és elhagyatottság”.

Katarina Kovacevic:  „The Yugoslav perspective of the 1956 Hungarian event as seen in history textbooks, research and testimonies / Az 1956-os magyar események a történelem tankönyvekben Jugoszláv szemszögből, kutatás és bizonyságok”.

Juraj Marusiak: „Hungarian revolution 1956 and Polish "October" 1956 in Slovak history textbooks and social memory / Az 1956-os magyar forradalom és a lengyel 1956-os „október” a szlovák történelemkönyvekben és a társadalom emlékezetében.

Vita / Discussion

16:00 - 16:15 Coffee break / Kávészünet

II
(Continued / Folytatás)

Moderator : Jean-Pierre Titz

Hubert Tison: „1956 dans les manuels scolaires en France / 1956 a tankönyvekben Franciaországban.”

Hans Almgren: „1956 in Swedish History teaching and History text books / 1956 a svéd történelemtanításban és történelemkönyvekben”.

Diana Laffin: ”Hungary in 1956: How do English textbooks handle cause and effect? What is included and what is omitted / Magyarország 1956-ban: Hogyan  kezelik az angol tankönyvek az okokat és a következményeket?  Mit tartalmaznak és mit nem?”

Richard Dargie: „Cold War studies in the cold, far North – what do Scottish pupils actually understand about the events of 1956? / Hidegháborús tanulmányok a hideg, távol északon – mit értenek a skót diákok napjainkban az 1956-os események alatt?”

18:30 Presentation of the exhibition of history textbooks in the neighbouring school / Történelemtankönyvek kiállításának bemutatója a szemináriumhoz közeli Gróf Károlyi József általános iskolában


Saturday April 8th / Április 8. szombat

Moderator: Richard Dargie

9:30 Kezdés / Beginning of the Seminar

Guido Franzinetti: "The Hungarian 1956 Revolution in Italian Textbooks: too little, too late, / Az 1956-os forradalom az olasz tankönyvekben: túl kevés, túl későn?”

Gertrud Liedtke: “1956 in German textbooks and Museums. Examples and critical evaluation” / 1956 a német tankönyvekben és múzeumokban. Példák és értékelések”

Marcellina Colle-Michel:“Central European History in the programs, the textbooks and the classroom in the French Community and in Belgium: the case of the 1956 events in Hungary / Közép-Európa történelmének helye a programokban, az iskolai tankönyvekben és az osztályokban a Francia Közösségben és Belgiumban: a magyarországi 1956-os események példája“

Vita / Discussion

12:00 – 13:00 Lunch/ Ebéd

III
History and memory: Can history in school shape historical consciousness? European consciousness? Lacunes and needs

Moderator: Sorin Antohi

Jean Pierre Titz: « La dimension européenne dans l'enseignement de l'histoire : multiperspectivité et synthèse / A történelemoktatás európai dimenziói: különböző nézetek és összegzés »

Dr Hanna Schissler: „Textbooks as Collective Memory and Social Project / A tankönyvek mint kollektív emlékezés és társadalmi elgondolás”

Kerekasztal / Round table:

Peter Bihari (textbooks’ author), Szalay Sándor (Sulinova Tankönyviroda), Vilelhelm József  (Korona Kiadó ), Pálinkás Mihály (Nemzeti Tankönyvkiadó)

Conclusion

Contribution of books offered by the Information and Documentation Centre of the Council of Europe, Budapest